At skrive om familiekonflikt ved kronisk sygdom hjælper

Familierelationer kan påvirkes, når en i familien rammes af kronisk sygdom. Det at skrive om familiekonflikter kan give dig større klarsyn.

Hvis man i forvejen har et vanskeligt forhold til sin familie, bliver det som regel ikke bedre af, at et familiemedlem bliver ramt af en alvorlig kronisk sygdom eller en invaliderende ulykke. I nogle familier er det svært at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden. Man er måske ikke vant til at lade hinanden tale ud. Måske lytter man ikke tilstrækkeligt til, hvad de andre har at sige, men er mest optaget af at få sit eget budskab kommunikeret. Det kan føre til misforståelser og konflikter.

Vi har ofte også hver vores holdning til, hvordan tingene skal gøres. Vi er ikke så lydhøre over for andre måder at gøre tingene på. Hvis der er uenigheder i en familie, allerede før en alvorlig begivenhed indtræffer, forsvinder problemerne ikke af sig selv bagefter.

Men selv i familier, hvor man ellers har et ukompliceret forhold til hinanden, og hvor man kan tale om tingene, kan der opstå problemer. Blandt andet fordi sygdom ændrer samværet. Det kan desuden være svært at være mentalt til stede, når livsvilkårene har ændret sig, og der er kommet andre hensyn, man er nødt til at tage. Hvis man så i tillæg føler sig presset og udmattet over alt det praktiske, har mange bekymringer og sover dårligt, kan det være svært at finde overskuddet til at få talt med de andre i familien på en god og konstruktiv måde.

At skrive om familiekonflikter hjælper

Vores forhold til andre mennesker kan let blive komplicerede, især når vi ikke ved, hvad der foregår i andre. Eller når vi ikke forstår, hvorfor vi selv reagerer på et familiemedlem, som vi gør. Nogle gange har vi svært ved at forstå os selv eller andre.

Når du sætter fokus på dine problematiske familierelationer ved at skrive om dem, bliver du ikke bare mere bevidst om, hvad der foregår hos dig selv. Du bliver også bedre til at forstå andre og løse konflikter. At skrive hjælper dig med at reflektere over, hvordan både du selv og andre tænker og føler. Dermed får du også større indsigt i, hvad der foregår mellem jer. Derfor kan du hjælpe dig selv til at få større klarhed i forhold til dine familiemedlemmer ved at skrive om familiekonflikter. Og det kan være med til, at du lettere kan få løst konflikterne.

I bogen “Skriveterapi for pårørende”, som udkommer omkring 1. marts får du masser af skriveøvelser, som er skræddersyet til pårørende til kronisk syge og ulykkesramte. Et af kapitlerne i bogen handler om, hvordan du kan få arbejdet med de problemer, du oplever i forhold til din familie ved at lave enkle og effektive skriveøvelser. En af øvelserne er dialogen.

Læs mere om “Skriveterapi for pårørende” her

Skriv en dialog

Hvis du har brug for at sætte dig i et familiemedlems sted for at forstå, hvorfor vedkommende reagerer, som han/hun gør, så kan du skrive en dialog mellem jer. Dialogen er et skriveterapeutisk værktøj, der går ud på at lade, som om man har en samtale med et andet menneske eller med sig selv. Dialogen gør det muligt at undersøge, hvad der sker i en selv og at kunne forestille sig, hvad der sker i andre.

Dialogen gør det også muligt i ro og mag at kunne eksperimentere med forskellige måder at udtrykke sig på. Det gør, at du efter at have skrevet dialogen, vil kunne føre en mere konstruktiv samtale.

Man kan lære meget om sig selv, når man bruger dialogen som led i sin skriveterapi. I dialogen er det dig, der spiller begge roller som i et skuespil, hvor du skriver replikkerne og lever dig fuldstændigt ind i begge roller. Du skal bestræbe dig på at skrive det, som du tror, den anden vil sige, og ikke det, du ville ønske, den anden sagde. Forsøg at leve dig ind i den anden og skriv en dialog ud fra, hvad den anden kunne forventes at ville sige, så dialogen bliver så realistisk som muligt.

God arbejdslyst!

De bedste hilsner

Annette Aggerbeck

– psykoterapeut og specialist i skriveterapi

 

 

5 nemme tips til din skriveterapi

Sådan kommer du i gang

Skriveterapi kræver mindre, end du tror. Få effektive tips, der skyder dig i gang med at få skrevet.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev med tips og tilbud direkte i din indbakke. Du kan altid framelde dig igen. Se min persondatapolitik her