Uddannelse: Skriveterapeut

Kunne du tænke dig et evidensbaseret redskab, der virkelig rykker de mennesker, du arbejder med? Så bliv skriveterapeut.

På uddannelsen som skriveterapeut lærer du både at bruge skriveterapi på dig selv, på enkeltpersoner og i gruppeforløb.

Metoden skriveterapi giver dig et kompetenceløft og kan passes ind i netop den måde, du arbejder på, så du kan øge effekten yderligere af de samtaler/den behandling, du tilbyder.

 

Du kan fx bruge skriveterapi på enkeltpersoner og grupper til at:

Skriveterapi er et godt supplement til samtale og et effektivt redskab, når samtalen kommer til kort.

Hvad er skriveterapi?

Skriveterapi er en evidensbaseret metode, der bygger på psykologisk teori og psykoterapeutiske metoder. Ved at skrive rettes fokus indad på tanker, krop og følelser.

 

Talrige undersøgelser viser, at vi styrker vores psykiske og fysiske sundhed, når vi skriver om vores inderste tanker og følelser. Vi bliver fx mindre angste og deprimerede af at skrive, ligesom vi udviser færre symptomer på stress. Undersøgelser viser desuden, at det kan lindre symptomer ved en lang række sygdomme og lidelser. Kræftramte har fx færre smerter og kommer bedre igennem kræftforløb ved at skrive. Andre undersøgelser konkluderer, at mennesker med kroniske smerter har god effekt af at skrive.

 

Hjernescanninger viser, at det at skrive om sine følelser påvirker de dele af hjernen, der regulerer vores følelser, ved at følelser bliver mindre intense. Det betyder, at skriveterapi virker beroligende. Skriverierne kan have den effekt, at man føler sig mere i balance og får større indre ro.

 

Der foreligger evidens for, at fx terapeuter kan øge klienters udbytte af psykoterapi ved at kombinere psykoterapi med skriveøvelser. Ved at give skriveøvelser med hjem, som skræddersyes til de temaer, I arbejder med, fastholdes klienten i sit arbejde med en ønsket ændring. Det kan gøre, at klienten hurtigere får det bedre, så det ikke er nødvendigt med så lange forløb.

 

OBS! Hvis du ikke i forvejen er psykolog eller psykoterapeut, bliver du ikke terapeut i gængs forstand af at blive skriveterapeut. Formålet med uddannelsen er at sætte dig i stand til at facilitere skriveterapi over for enkeltpersoner og i grupper.

Målgruppe

Uddannelsen som skriveterapeut er for dig, der som led i dit arbejde har individuelle samtaler og/eller gruppeforløb med det formål at fremme udvikling og trivsel. Du er fx psykolog, psykoterapeut, coach, præst, pædagog eller socialrådgiver.

Du kan være ansat i en kommune, på en institution, en forening, et hospital, et hospice eller en anden form for organisation. Eller du arbejder i privat regi, som ansat eller som selvstændig erhvervsdrivende.

Andre kan komme i betragtning efter forudgående samtale.

Er du i tvivl, om uddannelsen er for dig, så kontakt underviser Annette Aggerbeck: kontakt@skriveterapi.dk

Forudsætninger

Det skal understreges, at der ikke kræves særlige skriveevner. Du behøver ikke være god til at skrive, men du skal have lyst til selv at bruge skriveterapi og lære andre at bruge redskabet.

Hvis du er ansat, er din leders/arbejdsgivers udbytte:

Form

Uddannelsen forløber over 3 obligatoriske moduler ved fysisk fremmøde. Hvert modul består af 14 timer, fordelt på 2 mødegange á 7 timer. Hertil kommer en afsluttende opsamlingsdag med udlevering af diplom. Samlet udgør alle 3 moduler og afsluttende opsamling 48 timer. Der skal desuden påregnes tid til hjemmearbejde, dvs. læsning af teori og egne skriveøvelser.

På de 3 moduler undervises alle dage fra kl. 9.30-16.30.

Datoer efterår 2023:

Modul 1: torsdag 5. og fredag 6. oktober 2023

Modul 2: torsdag 26. og fredag 27. oktober 2023

Modul 3: mandag 13. og tirsdag 14. november 2023

Afslutning: torsdag 23. november 2023 kl. 10-16

 

Datoer forår 2024:

Modul 1: torsdag 11. og fredag 12. april 2024

Modul 2: torsdag 2. og fredag 3. maj 2024

Modul 3: tirsdag 28. og onsdag 29. maj 2024

Afslutning: tirsdag 4. juni 2024 kl. 10-16

Indhold

Modul 1:

Du lærer at bruge skriveterapi på dig selv, så du behersker de terapeutiske skriveteknikker. Det er en forudsætning, at du selv mestrer metoden for at kunne bruge skriveterapi i forhold til enkeltpersoner og facilitere skriveterapi i grupper. Du skal således være indstillet på at arbejde med dig selv ved at skrive.

En bonus ved at anvende skriveterapi på dig selv er, at du kan bruge metoden både privat og i arbejdssammenhæng til at øge din livskvalitet og forebygge stress, angst og depression, herunder sygemeldinger.

 

 

Modul 2:

Dette modul bygger på den viden om og erfaring med skriveterapi, du har tilegnet dig på første modul. På modul 2 lærer du, hvordan du bruger skriveterapi i forhold til enkeltpersoner, herunder hvordan du kan skræddersy skriveøvelser, der passer til den enkeltes udfordringer.

Indhold:

  • Opsamling på modul 1
  • Teori, metode
  • Din værktøjskasse
  • Udvikling af skriveøvelser
  • Modstand og motivering

 

Modul 3:

På dette modul lærer du at facilitere skriveterapi i dine egne grupper. Du lærer desuden at holde korte guidede meditationer og samtaler, der komplementerer og yderligere øger udbyttet af skriveøvelser, når du bruger skriveterapi i gruppesammenhæng.

Indhold:

  • Opsamling på modul 2
  • Din rolle som skriveterapeut i grupper
  • Læring i at kombinere skriveøvelser med meditation og samtaler
  • Sammensætning af skriveterapeutiske gruppeforløb (form og indhold)
  • Håndtering af udfordringer ved skriveøvelser

 

Efter tredje modul mødes vi til en afslutningsdag. Du vil her få udleveret dit diplom.

 

Udbyder og underviser

Annette Aggerbeck, exam. psykoterapeut MPF og specialist i skriveterapi. Selvstændig underviser i skriveterapi, primært inden for social -og sundhedsområdet. Forfatter af bøgerne Skriveterapi for pårørende og Skriveterapi – din guide til personlig vækst.

Annette Aggerbeck bruger selv skriveterapi i forhold til sine klienter i sit virke som psykoterapeut. Hun faciliterer også skriveterapi i gruppeforløb. 

Selvstændig virksomhed CVR. nr. 30 84 17 43

Praktisk

Undervisningen foregår centralt i Københavnsområdet, tæt på offentlig transport.

Efterår 2023: Fælledvej 12, 2200 København N

Forår 2024: Hellerupvej 10, 2900 Hellerup

Pris: 9.775 kr.

Bemærk at prisen fra 1. januar 2024 er 9.775 kr. ekskl. moms (12.218,75 kr. inkl. moms)

NB! Beløbet kan betales i rater efter ønske. Kontakt Annette Aggerbeck for at høre om muligheder: kontakt@skriveterapi.dk

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmateriale inkl. bog om skriveterapi og diplom. Desuden forplejning i form af let morgenmad, kaffe/te og frugt.

Tilmeldingen sker elektronisk her: Tilmeld dig uddannelsen

Antal deltagere: Maks. 15

 

Hjemkøb

Uddannelsen kan hjemkøbes til egen kommune/institution/organisation. Kontakt gerne Annette Aggerbeck for nærmere oplysninger og pris, hvis hjemkøb ønskes.

Skriv til Annette Aggerbeck: kontakt@skriveterapi.dk

5 nemme tips til din skriveterapi

Sådan kommer du i gang

Skriveterapi kræver mindre, end du tror. Få effektive tips, der skyder dig i gang med at få skrevet.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev med tips og tilbud direkte i din indbakke. Du kan altid framelde dig igen. Se min persondatapolitik her