Skriveterapeut uddannelse

Uddannelse: Bliv eksamineret Skriveterapeut

Kunne du tænke dig et evidensbaseret redskab, der virkelig rykker de mennesker, du arbejder med? Så bliv skriveterapeut.

På uddannelsen som skriveterapeut lærer du både at bruge Skriveterapimetoden™ på dig selv, på klienter og i gruppeforløb.

Skriveterapimetoden™ giver dig et kompetenceløft og kan passes ind i netop den måde, du arbejder på, så du kan øge effekten yderligere af de samtaler/den behandling, du tilbyder.

Det skal understreges, at der ikke kræves særlige skriveevner. Du behøver slet ikke være god til at skrive, men du skal have lyst til selv at bruge skriveterapi og udforme skriveøvelser til andre.

Du kan fx bruge skriveterapi på enkeltpersoner og grupper til at:

Skriveterapi er et godt supplement til samtale og et effektivt redskab, når samtalen kommer til kort.

"Skriveterapeutuddannelsen hos Annette kan jeg varmt anbefale. Annette formår at bidrage til, at vi kursister både uddannes og udvikles. Det har været meget indsigtsgivende for mig både fagligt og personligt."

Hvad er skriveterapi?

Skriveterapimetoden™ er udviklet af Annette Aggerbeck, psykoterapeut MPF, specialist i skriveterapi, journalist DJ og cand.jur. Metoden henter inspiration fra psykologisk teori, psykoterapeutiske metoder og forskning i at skrive om følelser.

Undersøgelser viser, at den terapeutiske proces fremmes, og at udbyttet af samtaleterapi øges, når klienten laver skriveøvelser som hjemmearbejde. Det gælder uanset, hvilken retning og metode, psykologen eller psykoterapeuten benytter sig af.

Skriveterapimetoden™ er en holistisk tilgang, der fokuserer på krop, følelser og tanker. Ved at udføre skriveøvelser, der bygger på særlige skriveteknikker, styres fokus indad, og dybere kontakt kan skabes til krop og følelser. Omfangsrig forskning viser, at det at skrive om ubehagelige eller traumatiske oplevelser kan bearbejde svære følelser og langvarigt kan føre til større psykisk velvære. Skriveøvelser kan også bruges til at ændre mindset i forhold til klientens syn på egne evner og udviklingspotentiale.

Undersøgelser viser, at følelsesbetonet skrivning styrker såvel det mentale som det fysiske helbred. Vi bliver fx mindre angste og deprimerede af at skrive, ligesom vi udviser færre symptomer på stress. Forsøg med følelsesbetonet skrivning viser desuden, at det kan lindre symptomer ved en lang række sygdomme og lidelser. Kræftramte har fx færre smerter og kommer bedre igennem kræftforløb ved at skrive. Andre undersøgelser konkluderer, at mennesker med kroniske smerter har god effekt af at skrive.

Hjernescanninger har afsløret, at skrivning påvirker de dele af hjernen, der regulerer vores følelser, herunder amygdala, ved at følelser bliver mindre intense. Det betyder, at skriveterapi virker følelsesregulerende og beroligende.  

Målgruppe

Uddannelsen som skriveterapeut er for dig, der tilbyder samtaleterapi og evt. også gruppeforløb. Du arbejder ud fra psykoterapeutiske metoder som fx psykolog, psykoterapeut eller psykiater. 

Du kan være ansat i en kommune, på en institution, en forening, et hospital, et hospice eller en anden form for organisation. Eller du arbejder i privat regi, som ansat eller som selvstændig erhvervsdrivende.

For alle ansøgere kræves erhvervserfaring svarende til mindst to års fuldtidsarbejde.

Er du i tvivl, om uddannelsen er for dig, så kontakt underviser Annette Aggerbeck: kontakt@skriveterapi.dk

”Uddannelsen som skriveterapeut giver inspiration til en lang række skriveteknikker, som er brugbare til personlig udvikling.”

”Jeg har lært mange forskellige metoder, hvor skrivning og skriveøvelser med fordel kan bruges.”

Hvis du er ansat, er din leders/arbejdsgivers udbytte:

Form

Uddannelsen forløber over 3 obligatoriske moduler ved fysisk fremmøde. Hvert modul består af 14 timer, fordelt på 2 mødegange á 7 timer. Hertil kommer en afsluttende opsamlingsdag med udlevering af eksamensbevis. Samlet udgør alle 3 moduler og afsluttende opsamling 48 timer. Der skal desuden påregnes tid til hjemmearbejde, dvs. læsning af teori, skriveopgaver og udarbejdelse af en skriftlig eksamensopgave.

Indhold

Modul 1 (to sammenhængende dage):

Du lærer at bruge skriveterapi på dig selv, så du behersker de terapeutiske skriveteknikker. Det er en forudsætning, at du selv mestrer metoden for at kunne bruge skriveterapi i forhold til enkeltpersoner og facilitere skriveterapi i grupper. Du skal være indstillet på at arbejde med dig selv ved at skrive og på at læse nogle af dine skriverier højt for holdet. Som udgangspunkt er dine skriverier dog private, og højtlæsning vil kun forekomme ved enkelte skriveøvelser i trygge rammer. Der vil også være meditationer knyttet til nogle af skriveøvelserne.

En ekstra gevinst ved at anvende skriveterapi på dig selv er, at du kan bruge metoden både privat og i arbejdssammenhæng til at øge din livskvalitet og forebygge stress, angst og depression.

 Indhold:

 • Introduktion til Skriveterapimetoden™
 • Skriveøvelser og meditation

 

Modul 2:

NB! På dette modul er de to dage spredt over ca. 4 uger, fordi du skal have tid til at afprøve skriveterapi på en klient.

Modul 2 bygger på den viden om og erfaring med Skriveterapimetoden™, som du har tilegnet dig på første modul. På modul 2 lærer du, hvordan du bruger skriveterapi i forhold til individuelle klienter, herunder hvordan du kan bruge din kreativitet ved at eksperimentere med at skræddersy skriveøvelser, der passer til forskellige psykologiske udfordringer. Du skal afprøve skriveøvelser på dine klienter og vil modtage supervision.

Indhold:

 • Forskning i brug af skriveøvelser ved psykiske lidelser og traumer
 • Skriveterapi som terapeutisk intervention
 • Den skriveterapeutiske trappe™
 • Skriveteknikguiden™
 • Udvikling af skriveøvelser
 • Cases og eksempler
 • Læring i at kombinere skriveøvelser med meditation
 • Modstand og motivering
 • Supervision

 

Modul 3 (to sammenhængende dage):

På dette modul lærer du at facilitere Skriveterapimetoden™ i grupper. Du lærer desuden at holde korte guidede meditationer og samtaler, der komplementerer og yderligere øger udbyttet af skriveøvelser, når du bruger skriveterapi i gruppesammenhæng.

Indhold:

 • Din rolle som skriveterapeut i grupper
 • Læring i at kombinere skriveøvelser med meditation og samtaler
 • Sammensætning af skriveterapeutiske gruppeforløb (form og indhold)
 • Håndtering af udfordringer ved skriveøvelser

 

Efter dette modul udfærdiges en skriftlig eksamensopgave, der bedømmes bestået/ikke bestået.

Du vil få feedback på din eksamensopgave ved en personlig samtale med Annette Aggerbeck online før den opsamlende afslutningsdag. Her vil du også kunne stille spørgsmål.

Eksamensbevis vil blive udleveret i forbindelse med afslutningsdagen.

Det er obligatorisk at deltage i alle 7 undervisningsdage.

 

Praktisk

Undervisningen foregår på Sjælland i Hellerup, tæt på offentlig transport.

Datoer 1. halvår 2024:

Modul 1: Mandag 13. og tirsdag 14. maj, kl. 9.30 – 16.30

Modul 2: Fredag 14. juni og mandag 19. august, kl. 9.30-16.30

Modul 3: Mandag 9. og tirsdag 10. september, kl. 9.30-16.30

Afslutningsdag: Tirsdag 8. oktober, kl. 9-15

Datoer 2. halvår 2024:

Modul 1: Torsdag 15. og fredag 16. august, kl. 9.30-16.30

Modul 2: Fredag 13. september og torsdag 24. oktober, kl. 9.30-16.30

Modul 3: Torsdag 7. og fredag 8. november, kl. 9.30-16.30

Afslutningsdag: Fredag 6. december, kl. 9-15

Pris: 14.995 kr. (ekskl. moms)

Beløbet kan betales i rater:

1 rate á  14.995 kr. + moms

2 rater á 7.499 kr. + moms

3 rater á 4.999 kr. + moms

Prisen omfatter undervisning, personlig feedback samtale, undervisningsmateriale inkl. bog om skriveterapi og eksamensbevis. Hertil kommer forplejning i form af let morgenmad første dag og hver mødegang kaffe/te og frugt.

Betalingsbetingelser

Ved afbud mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Der gives ingen refusion ved afbud mindre end 14 dage til afholdelse.

Tilmeldingen sker elektronisk her: Tilmeld dig uddannelsen

Antal deltagere: Maks. 15

 

Hjemkøb

Uddannelsen kan hjemkøbes til egen kommune/institution/organisation. Kontakt gerne Annette Aggerbeck for nærmere oplysninger og pris, hvis hjemkøb ønskes.

Skriv til Annette Aggerbeck: kontakt@skriveterapi.dk

 

Udbyder og underviser

Annette Aggerbeck, exam. psykoterapeut MPF og specialist i skriveterapi. Desuden journalist DJ og cand.jur. Selvstændig underviser i skriveterapi, primært inden for social -og sundhedsområdet. Forfatter af bøgerne Skriveterapi – din guide til personlig vækst og Skriveterapi for pårørende.

Annette Aggerbeck bruger selv skriveterapi i forhold til sine klienter i sit virke som psykoterapeut. Hun faciliterer også skriveterapi i gruppeforløb. 

Selvstændig virksomhed CVR. nr. 30 84 17 43

Hvad er forskellen på Skriveterapeut uddannelsen og Skriveterapi for fagpersoner?

Kurset Skriveterapi for fagpersoner er et 5 dages kursus, der henvender sig til dig, der arbejder med menneskers trivsel og udvikling. Du er måske coach, mentor, sygeplejerske, læge, pædagog, præst, vejleder, underviser eller leder. På kurset for fagpersoner er der ingen eksamen. Her vil du også lære at bruge skriveterapi på enkeltpersoner og i grupper, men fokus er ikke på brug af skriveterapi i terapeutisk sammenhæng.

Titlen skriveterapeut er forbeholdt dem, der tager Skriveterapeut uddannelsen.

Læs mere: Skriveterapi for fagpersoner

Skriv dig glad med Skriveterapi

Hent dit Kapitel

Få et kapitel med en transformerende skriveteknik fra bogen Skriveterapi – Din Guide til Personlig Vækst. Skriveterapi kan give dig en bedre forståelse af dine egne behov og ønsker.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev med tips og tilbud direkte i din indbakke. Du kan altid framelde dig igen. Se min persondatapolitik her