Pårørende skriveterapeut

Specialuddannelse: Pårørende skriveterapeut

Denne specialuddannelse i skriveterapi er for medarbejdere, der arbejder med pårørende til kronisk syge eller ulykkesramte. Det kan være ansatte i kommuner, institutioner, hospitaler eller andre former for organisationer.

Uddannelsen har fokus på at bruge metoden skriveterapi i pårørendegrupper. Du bliver i stand til selv at udvikle og afholde gruppeforløb med relevante terapeutiske skriveøvelser for pårørende. Skriveøvelserne hjælper pårørende med at håndtere omsorgsrollen og hverdagens udfordringer. Skriveterapi er evidensbaseret.

Pårørende skriveterapeut

Hvad er skriveterapi?

Skriveterapi er en metode bestående af en række skriveteknikker og øvelser, der fungerer som selvterapi. Ved at skrive kan pårørende give sig selv terapi. Din rolle som pårørende skriveterapeut er at være facilitator af skriveterapi, dvs. du er igangsætter af en udviklingsproces hos pårørende uden at arbejde terapeutisk med dem. Du bliver således ikke terapeut i gængs forstand af at tage uddannelsen.

I løbet af uddannelsen får du en værktøjskasse med forskellige skriveteknikker, du kan bruge i forhold til det, der fylder hos pårørende. Skriveteknikkerne bygger på psykologisk teori og psykoterapeutiske metoder.

Kendetegnende for skriveteknikkerne er, at de kan bruges til at bearbejde vanskelige oplevelser og følelser samt fremme ansvar for eget liv. De kan føre til en konstruktiv tilgang til livet med mere glæde og overskud. Skriveøvelserne fokuserer ikke kun på at arbejde med det svære, men også på at skabe bevidsthed omkring styrker og ressourcer. Ved at bruge skriveteknikkerne kommer skriverierne til at virke personligt udviklende.

Skriveterapi for pårørende består desuden af en lang række skriveøvelser, der er særligt målrettet pårørende i forhold til de ting, der typisk fylder mest, når man yder omsorg for et menneske, der har en alvorlig kronisk sygdom, eller som er ramt af en ulykke.

Du lærer desuden at lave små guidede meditationer og samtaler, der komplementerer skriveøvelserne. Når skriveterapi kombineres med meditation og samtale i pårørendegruppen, øges udbyttet af skriveøvelserne yderligere.

Hvad får pårørende ud af skriveterapi?

Fælles for pårørende er, at den kroniske sygdom eller ulykken hos en forælder, en ægtefælle, et barn, en søster/bror eller andre nærtstående ændrer livet. Mange har bristede drømme om fremtiden og har en masse ‘forbudte’ følelser fx om, hvad det mon kommer til at betyde for deres eget liv, at den ramte ikke kan det samme som tidligere. Man kan have tanker og følelser, som kan være svære at håndtere. Mange gøremål, praktiske udfordringer i tillæg til mange svære tanker og følelser kan føre til belastningsreaktioner i form af stress, angst og depression. Risikoen for selv at få en kronisk sygdom, herunder psykiske lidelser, er større for pårørende end for den øvrige befolkning, viser undersøgelser. Dermed risikerer sundhedsvæsenet at stå med to patienter i stedet for en. Der er således behov for at kunne tilbyde pårørende redskaber, der kan styrke deres resiliens, så de er i stand til fortsat at yde omsorg.

Talrige undersøgelser viser, at det styrker vores psykiske og fysiske helbred, når vi skriver om vores inderste tanker og følelser. Vi bliver fx mindre angste og deprimerede af at skrive, ligesom vi udviser færre symptomer på stress. En undersøgelse af pårørende til mennesker med alzheimers har vist, at pårørende oplever større psykisk velvære af at dele deres følelser på skrift. Det hænger bl.a. sammen med, at de opfatter deres omsorgsrolle som mere meningsfuld, når de skriver om de tanker og følelser, der er forbundet med rollen.

En undersøgelse af kræftramtes ægtefæller viser, at de ved at skrive føler sig mindre overbebyrdede med færre symptomer på stress og depression. Mange andre undersøgelser bekræfter, at skriveterapi kan forebygge psykiske problemer og fysiske sygdomme. At skrive styrker immunforsvaret, og studier har også vist, at det lindrer symptomer ved en lang række sygdomme.

Hjernescanninger viser, at det at skrive om sine følelser påvirker de dele af hjernen, der regulerer vores følelser, ved at følelser bliver mindre intense. Det betyder, at skriveterapi virker beroligende. Skriverierne kan have den effekt, at pårørende føler sig mere i balance og får større indre ro, så de har overskud til at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. Skriveterapi øger således resiliens hos pårørende.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedspersonale, eksempelvis sygeplejersker, pædagoger, demenskoordinatorer, pårørendekonsulenter, ergo- og fysioterapeuter og andre fagpersoner/praktikere, der ønsker at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme trivsel hos den enkelte pårørende til et menneske, der er ramt af en alvorlig kronisk sygdom eller en ulykke.

Andre kan komme i betragtning efter forudgående samtale.

Det skal understreges, at der ikke kræves særlige skriveevner. Du behøver ikke være god til at skrive, men du skal have lyst til selv at bruge skriveterapi og lære andre at bruge redskabet.

 

Dit udbytte som studerende

skrive coaching

Skriveterapi styrker pårørende i omsorgsrollen

Foreningen Pårørende i Danmark foretog i 2015 en undersøgelse blandt 1.150 pårørende, som viste, at næsten hver femte selv rammes af en kronisk sygdom. Omkring halvdelen føler sig nedtrykt eller deprimeret. Hertil kommer, at 38 procent har søvnproblemer, og at 36 procent udvikler stress som en direkte følge af livet som pårørende. Til trods for, at undersøgelsen er af ældre dato, og at der siden er kommet forskellige pårørendeindsatser til, vurderes behovet fortsat som stort for, at pårørende lærer at passe bedre på sig selv. Skriveterapi imødekommer det behov, da skriveterapi er et effektivt redskab til selvomsorg og øget resiliens i omsorgsrollen. Undersøgelser viser, at skriveterapi kan forebygge stress, angst, depression og fysisk sygdom. 

 

Din leders/arbejdsgivers udbytte

Specialuddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber over 3 obligatoriske moduler. Hvert modul består af 14 timer, fordelt på 2 mødegange á 7 timer. Hertil kommer online opsamling efter 2. modul og online spørgetime før eksamensopgave efter 3. modul. Samlet udgør alle 3 moduler 44 timer. Hertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, dvs. læsning af teori, egne skriveøvelser, forberedelse og afholdelse af korte forløb med skriveterapi i egne pårørendegrupper samt et skriftligt eksamensprojekt. Efter endt uddannelse udstedes diplom.

Der undervises på følgende dage og alle dage fra kl. 9-16:

Modul 1: 27. januar 2023 og 3. februar 2023

Modul 2: 24. februar 2023 og 3. marts 2023

Online opsamling 9. marts kl. 17-18

Modul 3: 24. marts 2023 og 31. marts 2023

Online spørgetime 13. april kl. 17-18

Eksamensopgave afleveres senest 25. april kl. 12

 

Indhold

Modul 1:

Du lærer at bruge skriveterapi på dig selv. En forudsætning for at kunne facilitere skriveterapi i grupper er, at du selv mestrer metoden. Det betyder også, at du skal være indstillet på at arbejde med dig selv ved at skrive. Ved selv at lære at bruge skriveterapi, har du et redskab, du kan bruge både privat og i arbejdssammenhæng, som kan forebygge stress, angst og depression, herunder sygemeldinger. Skriveterapi kan øge din arbejdsglæde. Når du trives i dit arbejde, bliver du mere effektiv og initiativrig samt bedre til at løse problemer.

 

Der skal påregnes hjemmearbejde, hvor du læser teori omkring skriveterapi og afprøver skriveteknikker på dig selv.

 

Modul 2:

Du har nu viden om skriveterapi og de forskellige skriveteknikker. Du har afprøvet dem på dig selv og ved, hvordan man bruger dem. På modul 2 bygger vi videre på modul 1. Her lærer du, hvordan du faciliterer skriveterapi i en gruppe, så du erhverver færdigheder og erfaring, som du kan bruge på modul 3, når du skal til at køre dine egne pårørendegrupper og lave eksamensprojekt. 

 

Indhold:

  • Din rolle som pårørende skriveterapeut
  • Praktiske øvelser i at facilitere skriveterapi i uddannelsesgruppen
  • Læring i at kombinere skriveøvelser med meditation og samtaler

 

Modul 3:

På dette modul lærer du at facilitere skriveterapi i dine egne pårørendegrupper. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamensopgave, hvor du forholder dig til teori og forløbet i dine pårørendegrupper.

 

Indhold:

  • Sammensætning af skriveterapeutiske gruppeforløb for pårørende (form og indhold)
  • Håndtering af pårørendes udfordringer ved skriveøvelser
  • Eksamensprojekt
  • Fælles supervision i uddannelsesgruppen

 

Der skal påregnes tid til at læse teori og afprøve skriveforløb på 2 mødegange i egen pårørendegruppe.

 

Eksamensprojekt

Der ufærdiges en skriftlig eksamensopgave, som vurderes bestået/ikke bestået. Opgaven tager afsæt i teori og forløb på 2 mødegange i egen pårørendegruppe. Omfang på eksamensopgaven er 8-10 sider. Diplom udstedes på baggrund af den skriftlige eksamensopgave.

Udbyder og uddannelsesleder

Annette Aggerbeck, exam. psykoterapeut MPF og specialist i skriveterapi. Selvstændig underviser
i skriveterapi, primært inden for social -og sundhedsområdet. Forfatter af bøgerne ”Skriveterapi for pårørende” og ”Skriveterapi – din guide til personlig vækst”. Annette Aggerbeck har tidligere selv faciliteret skriveterapi i pårørendegrupper. 

 

Selvstændig virksomhed CVR. nr. 30 84 17 43

 

Praktisk

Undervisning foregår på Hørsholm bibliotek, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm. Hørsholm bibliotek ligger centralt i forhold til offentlig transport og med adgang til gratis parkeringskælder.

Pris: Kr. 9.775, –
Prisen omfatter undervisning, undervisningsmateriale inkl. bøger om skriveterapi, diplom ved eksamensprojekt, let morgenmad, kaffe/te og frugt.

Kursusafgiften skal være betalt inden kursusstart.

Tilmelding: Tilmeldingen, der er bindende, sker elektronisk her: Tilmeld dig uddannelsen

Tilmeldingsfrist: senest 27. december 2022

Ved afmelding: Ved afmelding efter 27. december betales 65% af kursusafgiften
Ved afmelding efter den 12. januar betales fuld pris.

Antal deltagere: Maks. 15

 

 

Hjemkøb

Uddannelsen kan hjemkøbes til egen kommune/institution/organisation. Kontakt gerne Annette Aggerbeck for nærmere oplysninger og pris, hvis hjemkøb ønskes.

Skriv til Annette Aggerbeck: kontakt@skriveterapi.dk

Skriv dig til god nattesøvn

Skriv og sov godt!

Få en skriveøvelse, der får dig til at falde hurtigere i søvn og sove dejligt hele natten.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev med tips og tilbud direkte i din indbakke. Du kan altid framelde dig igen. Se min persondatapolitik her